Dezbateri intense la nivelul statelor membre pe tema salariului minim european