Coordonatele de navigaţie ale învăţământului vocaţional românesc: Colegiul Nautic Român