Schimbǎrile climaterice: "Nu avem o planetǎ B"

2015-08-25t114315z_1447822081_lr2eb8p0wjsot_rtrmadp_3_france-un_0.jpg

François Hollande si Ban Ki-moon - întîlnire pentru pregatirea Conferintei mondiale pe tema schimbarilor climaterice
Image source: 
credit foto: rfi.fr

Intr-un raport al OCDE-ului (Organizaţia pentru Cooperarea şi Dezvoltare Economicǎ) se aratǎ cǎ pentru moment eforturile în vederea limitǎrii încǎlzirii globale a atmosferei sunt insuficiente. Mai mult decît atît, criza economicǎ izbucnitǎ în 2008 a avut un efect negativ asupra mobilizǎrii generale în vederea reducerii emisiei de gaze cu efect de serǎ. Acest raport intervine într-un moment cînd, la Bonn, reprezentanţi din 195 de ţǎri finalizeazǎ negocierile în vederea Conferinţei mondiale pe tema climatului care va fi gǎzduite în decembrie la Paris.

Mai sunt şase sǎptǎmîni pînǎ cînd şefii de stat şi de guvern din 195 de ţǎri ar urma sǎ-şi punǎ semnǎtura, la Paris, pe un angajament ambiţios legat de reducerea fenomenului cu efect de serǎ. Un sentiment de "urgenţǎ" se resimte în acest context, în ciuda faptului cǎ de la începutul acestui an Franţa, alte state europene, numeroase organizaţii şi personalitǎţi iniţiazǎ manifestǎri şi întîlniri destinate sǎ tragǎ semnale de alaramǎ.

La Bonn, fostǎ capitalǎ a fostei Germanii federale, se aflǎ sediul Convenţiei ONU pentru de schimbǎrile climaterice, motiv pentru care au loc acum în acest oraş ultimile discuţii legate de documentul final destinat sǎ fie adoptat la Paris. Asupra acestuia planeazǎ însǎ vechiul blestem al certurilor şi al neînţelegerilor cînd vine vorba de detalii. Practic, se regǎsesc faţǎ în faţǎ douǎ blocuri, cel al ţǎrilor dezvoltate şi cel al ţǎrilor în curs de dezvoltare, şi fiecare dintre ele are o altǎ viziune asupra a ceea ce ar trebui fǎcut. Un reprezentant al grupului G77, structurǎ care reuneşte, în ciuda numelui, 134 de ţǎri în curs de dezvoltare, a declarat deja la Bonn cǎ proiectul de document final este "extrem de dezechilibrat" şi cǎ ignorǎ propunerile grupului G77 în materie de finanţare.

Observatorii avizaţi se tem cǎ negocierile destinate sǎ ducǎ la un consens riscǎ sǎ ia o turnurǎ tot mai tehnicǎ şi deci susceptibilǎ sǎ ducǎ la un fel de împotmolire administrativǎ. Cum în astfel de cazuri consensul nu poate fi imaginat dacǎ textele sunt prea  complicate, participanţii la negocieri încearcǎ sǎ reducǎ documentul de bazǎ de la 80 de pagini la numai 20 de pagini. Probabil cǎ dacǎ textul final ar conţine doar fraza "trebuie cu orice preţ sǎ salvǎm planeta", nici atunci nu ar întruni adeziunea tuturor statelor şi s-ar gǎsi cel puţin cîteva zeci de emisari care sǎ propunǎ scoaterea sintagmei "cu ori preţ".

Doamna Laurence Tubiana, negociatoarea francezǎ la Bonn, a declarat cǎ în actuala formǎ textul de bazǎ pǎcǎtuieşte prin lipsǎ de ambiţie, şi aceasta la toate punctele.

Alte voci cu rezonanţǎ planetarǎ lanseazǎ concomitent semnale de alarmǎ şi cer mai multǎ mobilizare. Este cazul cu preşedintele american Barack Obama, poate cel mai atent lider de la Casa Albǎ din ultimile decenii la problemele mediului înconjurǎtor. El i-a convocat recent la Casa Albǎ pe patronii a 81 de mari societǎţi îndemnîndu-i sǎ se angajeze în eforturile de reducere a poluǎrii atmosferice. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Ban Ki-moon, aflat într-o vizitǎ la Bratislava a gǎsit şi el cîteva fraze extrem de potrivite pentru a incita la mobilizare: trebuie sǎ ajungem numaidecît la un acord în decembrie la Paris, a spus, în ce priveşte urgenţa climatericǎ nu avem nici un plan B pentru cǎ nu avem o planetǎ B.

Ministrul francez de externe Laurent Fabius, aflat şi el la Bonn pentru discuţii, a declarat urmǎtoarele: "Vom avea un acord la Paris. Totul este sǎ ştim la ce nivel va fi semnat acordul şi dacǎ îl vom putea revizui în mod periodic".