Le Monde: "Curaj, domnule Juncker!"

01_-_2014-06-26t_eu-summit_0.jpg

Jean-Claude Juncker, credit foto: rfi.fr

Odatǎ cu definitivarea echipei sale, preşedintele Comisiei Europene urmeazǎ sǎ treacǎ la acţiune pe mai multe "şantiere" prioritare. Cotidianul Le Monde îi cere sǎ încarneze valorile Europei precum şi ideea de eficienţǎ, în totalǎ rupturǎ de stil faţǎ de predecesorul sǎu.

Cotidianul Le Monde nu este de loc tandru cu precedentul preşedinte al Comisiei Europene, portughezul José Manuel Barrosso şi considerǎ cǎ instituţia pe care a condus-o a fost în mod continuu "slǎbitǎ" în ultimii zece ani. Sigur, existǎ şi alte explicaţii pentru justificarea acestui diagnostic, şi anume faptul cǎ funcţionarea Comisiei nu este uşoarǎ în condiţiile în care toate cele 28 de ţǎri membre ale Uniunii Europene îşi trimit cîte un reprentant în aceastǎ instanţǎ. Multǎ lume de altfel considerǎ, în culise, cǎ unele responsabilitǎţi ar putea fi comulate şi cǎ instituţia ar fi mai dinamicǎ dacǎ ar numǎra mai puţini membri.

Dincolo de acest aspect, i se cere însǎ lui Jean-Claude Juncker sǎ nu accepte simpla posturǎ de secretar general al celor 28 de ţǎri membre ale Uniunii. Le Monde considerǎ cǎ în ultimii zece ani Comisia Europeanǎ nu a fost capabilǎ sǎ dea tonul unei direcţii politice, cu excepţia unor iniţiative pe plan ecologic. Iar în context de crizǎ, nu ea a avut iniţiative pentru a salva moneda unicǎ euro, ci cîţiva şefi de stat precum Nicoals Sarkozy şi Angela Merkel, împreunǎ cu Banca Centralǎ Europeanǎ.

Dintre şantierele vaste care îl aşteaptǎ pe noul preşedinte al Comisiei Europene, sunt enumerate ca extrem de importante trei: moneda unicǎ trebuie consolidatǎ, Marea Britanie trebuie convinsǎ sǎ rǎmînǎ în cadrul Uniunii Europene, şi trebuie lansatǎ o veritabilǎ politicǎ comunǎ în materie de imigraţie. In privinţa Marii Britanii, Le Monde scrie: "ieşirea ei ar apǎrea în ochii lumii ca un eşec al proiectului comunitar".

Cu oarecare ironie, Le Monde aminteşte cǎ, în timp ce Europa era confruntatǎ cu probleme extrem de grave, Comisia se ocupa cu stabilirea unor detalii cum ar fi puterea aspiratoarelor sau cantitatea de apǎ care trebuie trasǎ la toaletǎ.

Pentru a rezuma, i se cere lui Jean-Claude Juncker sǎ nu fie timorat, sǎ dea dovadǎ de imaginaţie, şi sǎ mai fie şi mediator (sǎ serveascǎ de intermediar) între "bolnavi" şi "sǎnǎtoşi", altfel spus între economii fragile cum este cea francezǎ şi economii solide cum este cea germanǎ.