Noua lege bancarǎ adoptatǎ în Franţa

In Franţa, Parlamentul a adoptat în mod definitiv, cu un ultim vot pronunţat în Senat, noua lege bancarǎ care prevede separarea şi reglementarea activitǎţilor bancare. Aceastǎ reformǎ a fǎcut parte din promisiunile de campanie ale lui Fraçois Hollande la ora la care era candidat la preşedinţie.

Promisiunile iniţiale în materie de reformǎ bancarǎ au fost chiar mai ambiţioase, dar nu se poate spune cǎ legea adoptatǎ acum nu reprezintǎ totuşi un enorm pas înainte în direcţia impunerii unui control în jungla financiarǎ. Practic, în virtutea acestei legi activitǎţile speculative ale bǎncilor care nu sunt utile economiei vor fi separate de celelalte, şi se prevede o supraveghere mult mai aprofundatǎ a activitǎţilor legate de piaţa financiarǎ. Pe de altǎ parte sunt interzise unele activitǎţile speculative, de exemplu cu produse financiare care ţin de materiile prime agricole, sau aşa numitele activitǎţi de „trading” de intensǎ sau mare frecvenţǎ.

In virtutea acestui text de lege bǎncile sunt obligate sǎ publice informaţii detaliate, la nivelul efectivelor, al cifrelor de afaceri, al beneficiilor şi al impozitelor, privind activitǎţile lor în strǎinǎtate, inclusiv în paradisurile fiscale. La aceleaşi obligaţii vor fi supuse şi unele mari intreprinderi, dar numai dupǎ ce Comisia Europeanǎ va legifera în acest sens.

Dupǎ cum arǎta un responsabil ecologist dupǎ adoptarea legii, ea reprezintǎ un semnal puternic atît în direcţia populaţiei cît şi a lumii financiare. Dupǎ enorm de multe scandaluri, în ultimii ani sistemul bancar mondial a început sǎ fie considerat ca fiind responsabil, cel puţin în parte, de actuala crizǎ. Faptul cǎ statele au salvat bǎncile prin infuzie masivǎ de lichiditǎţi a suscitat un puternic resentiment în rîndurile populaţiei, în Franţa dar şi în multe alte ţǎri dezvoltate. In timp ce omul de rînd este supus unor presiuni fiscale tot mai puternice, bǎncile, indiferent de cîte pierderi au avut şi de modul în care şi-au utilizat resursele, au fost, într-o proporţie covîrşitoare, replasate dupǎ fiecare crizǎ şi furtunǎ pe linia de plutire.

In ultimii ani Franţa s-a aflat în avangarda eforturilor mondiale destinate disciplinǎrii sistemului financiar, introducerii unor reguli în lumea banului. Una dintre frazele celebre pronunţate de François Hollande la ora la care era candidat la prezidenţiale a fost şi aceasta: „adversarul meu este lumea finanţelor”.

Intr-o lume în care globalizarea a dus şi la financiarizarea economiei, la crearea unui sector speculativ care depǎşeşte puterea de înţelegere a omului obişnuit, nu numai în Franţa dar şi în alte ţǎri dezvoltate, în frunte cu Statele Unite, a apǎrut ca imperativǎ necesitatea introducerii unor noi reguli de joc financiare. Pentru moment, ceea ce a realizat Franţa este un bun exemplu, dar fǎrǎ o armonizare pe plan mondial a acestor reguli de joc iniţiativele naţionale, oricît ar fi de curoajoase şi lǎudabile,  riscǎ sǎ aibǎ efecte limitate.