Libération: numărul 10 000

libe.jpg

credit foto: eanmarcmorandini.com

Cotidianul francez Libération a publicat marţi 9 iulie o ediţie specialǎ întrucît a ajuns la numǎrul... 10 000. Aceastǎ publicaţie existǎ de 40 de ani şi face parte integrantǎ din peisajul presei franceze unde ocupǎ un loc aparte cu un ton aparte.

Unii spun despre Libération cǎ este un ziar de stînga, alţii îl caracterizeazǎ ca pe o publicaţie independentǎ cu simpatii socialiste. Nuanţele sunt bune pentru cǎ acest ziar, cǎruia i se mai spune scurt „Le Libe” este în primul rînd unul care atrage atenţia, mai ales cu titlurile şi imaginile sale de pe prima paginǎ. Inainte de a fi un ziar cu sensibilitǎţi de stînga el este o publicaţie extrem de vie, cu reacţii rapide, cu o privire originalǎ asupra multor aspecte ale societǎţii, cu analize interesante, critic în multe privinţe inclusiv, uneori, la adresa taberei socialiste.

Ca multe alte ziare franceze şi europene, Libération încearcǎ sǎ se adapteze noilor tehnologii precum şi mondializǎrii. Anul trecut el s-a vîndut mai bine decît anul acesta pentru cǎ Franţa s-a aflat în focul alegerilor prezidenţiale. Potrivit Agenţiei France Presse, în 2012 Libération ieşea de sub tipar cam în 119 000 de exemplare zilnic. Anul 2013 i-a adus însǎ o scǎdere cu peste 19 la sutǎ în materie de vînzǎri.

Pentru a marca aceastǎ a 40-a aniversare şi ediţia cu numǎrul zece mii, Libération a decis sǎ-i mai surprindǎ o datǎ pe cititori. Ediţia cu numǎrul zece mii va rǎmîne cu siguranţǎ una celebrǎ în istoria presei franceze pentru cǎ este conceputǎ ca o succesiune de... prime pagini. Altfel spus de pagini de gardǎ.

Mai precis, cititorul care rǎsfoieşte acest numǎr începe prin a citi pe prima paginǎ titlul „Libération – 10 000”, dar cînd întoarce prima paginǎ dǎ peste o altǎ... paginǎ de gardǎ dedicatǎ Egiptului, pe care apare tot numele ziarului, Libération, apoi un titlu mare de dosar: „Egipt – Anatomia unui masacru”. Intorcînd şi aceastǎ paginǎ cititorul descoperǎ o a treia paginǎ de gardǎ, conceputǎ la fel: sus numele ziarului, Libération, iar mai jos un titlu de „primǎ paginǎ” – „Turcia, Taksim pretutindeni”. Tot conţinutul  acestei ediţii este coceput deci la fel, sub forma a 14 pagini de gardǎ, ca şi cum cititorul ar rǎsfoi 14 numere diferite.

Meritǎ sǎ ne oprim însǎ puţin mai mult asupra editorialului de la pagina 2 unde cei doi directori ai ziarului, Nicolas Demorand şi Fabrice Rouselot încearcǎ sǎ defineascǎ profilul ziarului. Iar aceasta într-un articol cu titlu simbolic: „A inventa şi a reinventa”.

„Ce este Libé?” se întreabǎ ei. Si tot ei rǎspund: un ziar care defrişeazǎ actualitatea, care oferǎ o privire specialǎ, deosebitǎ şi fǎrǎ nici o presiune exterioarǎ asupra evenimentelor, o manierǎ incisivǎ de a decripta lumea.

In mod excepţional, ediţia aniversarǎ a ziarului Libération cu numǎrul zece mii va rǎmîne în chioşcuri pînǎ la sfîrşitul sǎptǎmînii, şi în paralel apare o carte cu fabuloasa aventurǎ a acestui ziar eşalonatǎ pe patru decenii. 

 
Tags: