O carte despre România - "Roumanie - un autre regard"

"Roumanie - un autre regard". România - o altǎ privire. Este titlul unui album, care conţine însǎ şi texte explicative, apǎrut în Franţa şi care îşi propune sǎ ofere publicului şi alte imagini legate de România decît cele vehiculate în general de mediile de informare.

Apǎrut la editura "Le monde autrement", acest album este semnat de Delphine Evmoon şi prefaţat de scriitorul Augustin Buzura. Acesta din urmǎ, în puncteazǎ în prefaţa sa momentele importante ale integrǎrii românilor în istoria culturalǎ a Europei. Ar fi echitabil, sugereazǎ Augustin Buzura, ca România sǎ fie receptatǎ în Occident nu doar prin problemele romilor ci şi prin nume precum Constantin Brîncuşi, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Tristan Tzara, Benjamin Fondane, George Enescu, Henri Coandǎ.

Pentru publicul francez sau occidental acest album reprezintǎ o veritabilǎ introducere atît în istoria României cît şi în arta ei contemporanǎ, fiind şi un bun ghid de cǎlǎtorie şi de descoperire a unor oraşe precum Bucureşti, Braşov, Sibiu, Sighişoara, sau a unor regiuni fascinante cum ar fi Bucovina sau Maramureşul.

Arheologul italo-elveţian Laurent Chrzanovski, fizicianul şi fiolozful Basarab Nicolescu, precum şi fostul ambasador francez în România Philippe Etienne publicǎ pagini de naturǎ sǎ punǎ în luminǎ numeroasele punţi care au existat între cultura francezǎ şi cea românǎ. Articolul lui Philippe Etienne, de exemplu, se intituleazǎ "Ces Roumains qui ont fait la France", în traducere liberǎ "Aceşti români care au contribuit la grandoarea Franţei". Citez din acest articol: "Voi, românii, aţi jucat şi continuaţi sǎ jucaţi în Franţa un rol deosebit. Comunitate relativ modestǎ ca numǎr, ea s-a implicat deplin, şi deseori cu mult talent, în construirea Franţei".

Citez şi aceastǎ frazǎ care apare pe coperta a patra a albumului: "Ţarǎ europeanǎ unde francezii nu se simt niciodatǎ strǎini indiferent în ce regiune se gǎsesc, României trebuie sǎ i se descopere tezaurele ascunse."

Sǎ mai notǎm cǎ Editura "Le Monde Autrement", condusǎ de Delphine Evmoon, a mai publicat cîteva albume dedicate unor ţǎri pe care occidentalii le cunosc mai puţin: Georgia, Albania, Uzbekistan, Slovacia. Delphine Evmoon mai este autoarea unei cǎrţi despre Pakistan, precum şi a unui anchete despre crimele de rǎzboi comise în Bosnia-Herţegovina.   

Apǎrut în condiţii grafice impecabile, cu fotografii color dar şi cu altele în alb-negru (aproape toate semnate de Delphine Evmoon), acest album invitǎ nu numai la descoperirea României în toatǎ diversitatea ei, dar şi la o reflecţie în jurul clişeelor care devin uneori insuportabile.