Uigurii şi alte minorităţi musulmane, victime ale unor crime contra umanităţii – raport Amnesty International

xinjiang_1.jpg

Paznici înconjoarà un numàr mare de prizonieri dintr-un lagàr de internare din Xinjiang.
Paznici înconjoarà un numàr mare de prizonieri dintr-un lagàr de internare din Xinjiang.
Image source: 
amnesty.fr/Molly Crabapple

Amnesty International publică un nou raport de 160 de pagini privind persecuţiile şi torturile la care sunt supuşi musulmanii din regiunea chineză Xinjiang. Scopul autorităţilor de la Beijing este de a elimina limbile, tradiţiile religioase şi culturale ale acestor minorităţi musulmane – uiguri, kazahi, uzbeci, etc. Actele la care sunt supuşi acolo aceşti oameni sunt comparate de ONG cu nişte crime contra umanităţii.

Noul raport Amnesty intitulat «Ca şi cum am fi fost inamici de război» se bazează pe mai bine de 50 de mărturii ale unor foşti deţinuţi din aşa-zisele «lagăre de transformare prin educaţie». E vorba în fapt de lagăre de internare instaurate din 2017 încoace şi care urmăresc eliminarea tradiţiilor religioase, a practicilor culturale şi a limbilor minorităţilor etnice musulmane din regiunea Xinjiang. «Toate aceste măsuri represive sunt orchestrate la scară mare de stat şi se aseamănă cu crime contra umanităţii» se poate citi în ancheta ONG-ului.

Incarerările, torturiile şi persecuţiile care vizează diversele minorităţi musulmane – uiguri dar şi kazahi, kârgâzi, uzbeci, etc. – se practică sub pretextul combaterii «terorismului». «Autorităţile chineze au instaurat sisteme de supraveghere dintre cele mai sofisticate din lume, scopul final fiind constituirea unei naţii laice şi omogene. Aceste diverse minorităţi musulmane sunt victime ale unor crime contra umanităţii dar şi ale altor încălcări grave ale drepturilor umane care ameninţă dispariţia identităţii regligioase şi culturale» mai scrie Amnesty în raportul său amintind că «un număr incalculabil de persoane sunt supuse îndoctrinării şi actelor de tortură în lagăre în timp ce alte milioane de oameni trăiesc cu frica în sân ştiind că sunt la mâna unui sistem de supraveghere tentacular».


Autobuze transportà detinuti spre un lagàr de internare din Xinjiang.
Autobuze transportà detinuti spre un lagàr de internare din Xinjiang.
Image source: 
amnesty.fr/Molly Crabapple

In continuarea raportului său, Amnesty descrie procedura prin care diversele persoane sunt interogate şi apoi internate. După ce li se înregistrează datele biometrice, oamenii sunt adesea interogariu pe aşa-numitul «scaun al tigrului», în realitate un scaun metalic pe care eşti cu mâinile şi picioarele legate într-o poziţie dureroasă. Odată ajunşiu în lagăre, pesroanele nu mai au dreptul la viaţă privată şi nici la autonomie. Oamenii internaţi acolo nu au dreptul să vorbească unii cu alţii iar paznicilor nu au voie să le vorbească decât în limba chineză şi nicidecum în limba lor tradiţională. Fiecare activitate este definită dinainte iar comportamentul deţinuţilor este constant urmărit şi evaluat. In timpul «orelor» de educaţie, deţinuţii sunt îndoctrinaţi pentru a dezavua islamul şi a renunţa la limba şi practicile lor culturale. In paralel, ei trebuie să înveţe limba oficială, chineza, şi să studieze propaganda Partidului comunist chinez.

"Ore" într-un lagàr de internare din Xinjiang.
"Ore" într-un lagàr de internare din Xinjiang.
Image source: 
amnesty.fr/Molly Crabapple

Toţi foştii deţinuţi intervievaţi de Amnesty International au fost supuşi unor acte de tortură – fizice sau psihologice. Urmăririle electronice şi fizice continuă luni de zile şi după ce deţinuţii sunt eliberaţi din lagăre. In anumite cazuri, cadre ale administraţie pot veni la domiciuliul foştilor deţinuţi pentru a trăi puţin cu ei scopul fiind de a verifica felul în care se respectă sau nu lucrurile «învăţate» în lagăr. Rezultatul este că «musulmanii nu îşi mai pot practica liber religia în Xinjiang. Practicile religioase şi culturale fundamentale sunt calificate drept «extremiste» şi servesc la punerea în detenţie  Astfel, nu se poate deţine un Coran sau un covor de rugăciune şi nici măcar nu se mai poate spune «salam aleikum» declară unul dintre foştii deţinuţi organziaţiei Amnesty.

In concluzia noului său raport, ONG-ul constată că statul chinez face orice pentru a ascunde aceste încălcări ale dreptului internaţional în Xinjiang. «Ameninţări, arestări şi maltratări riscă toţi cei care se exprimă făţiş». Motiv pentru care nu se ştie nimic despre soarta a sute de mii de deţinuţi.


Detinuti imobilizati pe "scaunul tigrului".
Detinuti imobilizati pe "scaunul tigrului".
Image source: 
amnesty.fr/Molly Crabapple