„Viitorul nostru de la A la Z” – o carte esenţială pentru a înţelege ce ne aşteaptă

9782081516205.jpg

Image source: 
Editura Flammarion

Pandemia de coronavirus înseamnă o dramă colectivă dar joacă şi rolul de accelerator al reflecţiei legată de viitorul umanităţii. Numeroase eseuri şi articole interesante au apărut în Franţa pe tema modificărilor de comportament pe care ar trebui să şi le asume umanitatea. Scriitorul Antoine Bouéno propune, în acest context, o carte impresionantă, un fel de dicţionar al viitorului intitulat de altfel chiar aşa: „Viitorul nostru de la A la Z.”

Rareori am avut sentimentul, cumpărînd o carte, că am pus mîna pe un instrument preţios de natură să-mi lumineze drumul şi să mă ajute să înţeleg lumea. Cele 672 de pagini ale cărţii lui Antoine Bouéno, apărută la Editura Flammarion, a avut însă acest efect asupra mea. Prin cele aproximativ 40 de teme abordate, prin claritatea şi precizia analizelor, precum şi prin organizarea grafică a conţinutului, volumul „Futur – Notre avenir de A à Z” te invită parcă imediat să ai încredere în inteligenţa umană.

Cele 40 de capitole, care sunt în acelaşi timp nişte eseuri, pot fi citite în dezordine, în funcţie de interesul imediat. Agricultură şi alimentaţie, Climat, Demografie, Genetică, Inteligenţă artificială, Sex, Transumanism, Utopie… Iată doar cîteva din temele abordate în spiritul unei proiecţii a umanităţii în viitor.

Antoine Buéno este scriitor dar şi consilier pe lîngă Senatul francez în materie de subiecte prospective şi dezvoltare durabilă. L-am putea numit şi futurolog întrucît prin lucrarea sa el îşi propune în primul rînd acest lucru, să descifrăm ceea ce ne aşteaptă prin analiza unor realităţi şi tendinţe ale prezentului.

Dacă deschidem cartea la capitolul Demografie, iată cam ce ne spune autorul: „Criza mediului înconjurător nu poate fi remediată astăzi doar prin reforme economice. Trebuie acţionată numaidecît şi pîrghia demografică, altfel spus trebuie redusă pe cît posibil creşterea populaţiei mondiale”.

La Capitolul Energie, Antoine Bouéno ne explică de ce în nici un caz nu ne putem imagina viitorul fără energia nucleară, şi că toate eforturile noastre de a reduce energiile poluante depind de investiţia inteligentă în tehnologii nucleare.

Dacă deschidem capitolul Genetică putem citi de la bun început o frază constituind baza reflecţiei ulterioare: „Că vrem, că nu vrem, omul, aşa cum îl cunoaştem astăzi, va fi lichidat de descoperirile geneticii”. Un mod de a spune că în viitor fiinţele umane vor arăta altfel, vor avea alte calităţi şi vor fi de fapt construcţii ale revoluţiei genetice actuale…

Antoine Bouéno, prin previzunile şi scenariile sale, nu vrea nici să-şi sperie cititorii dar nici să le spună că umanitatea s-ar afla înscrisă pe linia unui progres constant. Lui nu-i prea plac nici „catastrofiştii” şi nici „progresiştii” incorigibili. În acelaşi timp, unele dintre avertismentele sale sunt tulburătoare. Iată unul legat de Inteligenţa artificială care, spune futurologul francez, va putea într-o bună zi înlocui omul. Unele premise în acest sens pot fi vizibile şi astăzi întrucît, arată Antoine Bouéno, tehnologiile actuale ţinînd de inteligenţa artificială dispun deja de potenţialităţi pentru a „evacua omul din gestiunea afacerilor curente ale lumii”.

Să aruncăm o privire însă şi asupra capitolului Politică, pentru a vedea ce ne aşteaptă. Specialistul francez consideră că democraţia liberală nu este, pentru moment, în pericol, dar că riscă să fie ameninţată în viitor de „revoluţia tehnologică şi mai ales de criza mediului înconjurător”. Citez din concluziile acestui capitol: „Variabila cheie rămine criza ecologică, totul depinde de ea. Din cauza ei s-ar putea ca emisfera sudică a planetei să basculeze în haos sau tiranie, iar cea nordică în autoritarism. În perspectivă largă, s-ar putea să ca puterea să fie preluată fie de fiinţe postumane cu puteri extensive, fie de inteligenţa artificială. Ceea ce ar conduce, în primul caz, la o formă de nazism birocratică, iar în al doilea caz la o formă de comunism gestionat de inteligenţa artificială”.

Sper ca această carte, apărută în Franţa la sfîrşitul anului trecut, să fie tradusă cît mai curînd şi în româneşte. Ea este în acelaşi timp rezultatul unor serioase analize bazate pe o vastă panoplie de informaţii din toate domeniile, dar şi fructul unui mare talent literar. Antoine Bouéno a predat de altfel literatura ştiinţifico-fantastică şi istoria utopiei la Sciences Po, Institutul de studii politice din Paris. Nu întîmplător de altfel unul din capitole se numeşte 1984 (este titlul romanului lui Orwell scris în 1948) iar altul se numeşte Extratereştrii.

Voi reveni însă la această carte pe care un critic o consideră ca fiind la jumătatea drumului între Biblie şi un dicţionar al viitorului.