”Jos” cu taxele pentru studii universitare

universitati.jpg

Sursa imaginii: 
AFP

În contextul pandemiei, majoritatea universităților sunt pregătite să țină cursurile on line…În aceste condiții, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România lansează un apel către fiecare instituție de învățământ superior să îți reconsidere taxele de școlarizare, clar fiind că unele cheltuieli implicate de prezența fizică la cursuri a studenților nu vor mai exista după mutarea în spațiul on line. 

Studenții cer conducerii instituțiilor de învățîmânt superior “să prezinte clar mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu, fundamentarea acestora pentru noul an universitar” și un dialog onest pe marginea acestora. ANOSR amintește că Ordonanța de urgență privind ı̂nvățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă permite studentului să afle ce plătește și să ceară o evaluare a taxei dacă raportul dintre aceasta și serviciile oferite a suferit modificări din momentul luării deciziei. Asociația spune, spre exemplu, că mutarea cursurilor pe internet face ca studenții să nu mai beneficieze de baza materială oferită de universitate, începând cu serviciile bibliotecilor universitare, sălile de studiu, materiale pentru laborator și până la bazele sportive. Totodată, se reduc considerabil costurile universităților aferente cheltuielilor cu regia și cheltuielilor de întreţinere şi gospodărie. Așadar, taxele ar trebui reduse sau, alternativ, universitățile ar trebui să le prezinte celor care achită aceste taxe un program de investiții care să le servească în procesul de învățare, spune la RFI președintele ANOSR, Horia Oniță.

”Cea mai corectă și mai simplă variantă este varianta în care această diferență să se deducă din taxa de școlarizare într-o cotă procentuală, diferențiat în raport cu costurile fiecărui program de studiu sau la nivelul unei universități. Nu există o formulă matematică universală și ar trebui să se raporteze cheltuielile pentru fiecare tip de program astfel încât să se determine cum scad taxele. Alternativ, dacă există o discuție cu studenții, taxa poate fi menținută cu condiția unui plan realist de investiție în serviciile pentru studenți”, spune reprezentantul ANOSR. 

În fine, un argument în favoarea evaluării nivelului taxelor este că actuala criză economică generată de pandemie riscă să ducă la creșterea fenomenului de abandon universitar prezent de mult timp în spațiul învățământului superior și accentuat acum. ”Un eșec al instituțiilor de învățământ superior de a răspunde corespunzător solicitărilor contextului pandemic în toată complexitatea sa ar determina pierderi semnificative pentru societate în ansamblul său”, spun studenții. Horia Oniță explică la RFI : ”Adevărul este că multe familii au fost afectate de situația pandemică. Normal că unul dintre instrumentele prin care universitatea poate sprijini parcurgerea studiilor pentru cei care se află într-o situație de risc, de potențial abandon, într-o situație cu probleme sociale, la nivel financiar, este să reducă taxa de studii. Nu este soluția unică, perfectă, privită individual dar este una dintre măsurile necesare din punctual nostru de vedere”, spune președintele ANOSR.

Dar ce spun rectorii de idée? Rectorul Universității tehnice Gheorghe Asachi din Iași, Dan Cașcaval, spune la RFI că, în cazul instituției pe care o conduce nu există motive întemeiate pentru modificarea taxelor. ”La noi și în tot învățământul tehnic este o problem cumva aparte : noi nu avem foarte mulți studenți cu taxe și acestea sunt relative mici, în jur de 2000 de lei pe an. Nu cred că la noi se referă…Știm la cine se referă demersul făcut de studenți…Deci nu ne-am gândit să micșorăm sau să mărim taxele. Noi putem să justificăm acest lucru…Fiecare universitate probabil că are cuatumul taxelor la loc vizib și reprezintă costurile cheltuielilor de educație pentru studentul respectiv. Aici intră tot : materiale didactice, utilități, o proporție foarte mică din salariile profesorilor, toate cheltuielile universității cu un student…”, explică la RFI rectorul Dan Cașcaval.   

Până la urmă, cum spun și studenții, înainte de începerea fiecăruia an universitar taxele vor fi decise, preferabil în acord cu beneficiarii și în funcție de fiecare program universitar și de specificul fiecărei instituții de învățământ. Ideea ar fi să existe un dialog deschis pe această temă. Să mai spunem că, deschizând la întâmplare paginile oficiale ale mai multor instituții de învățământ superior, majoritatea au afișate principalele taxe percepute beneficiarilor.