Un plan B al vesticilor în cazul unui Brexit

eu_before_2004.jpg

UE înainte de 2004
UE înainte de 2004
Image source: 
@European Communities

In ciuda afirmaṭiilor fᾰcute de diferiṭi oficiali europeni conform cᾰrora nu existᾰ un plan care sᾰ atenueze efectele unui Brexit, reuniuni confidenṭiale au fost ṣi mai sunt programate la Bruxelles. Discuṭille nu le implicᾰ ṣi pe membrele UE est europene. O Europᾰ cu douᾰ viteze pare astfel sᾰ ia contur.

Experṭi ai statelor membre fondatoare ale UE ṣi ai altor câteva state vestice l-au întâlnit în aceastᾰ sᾰptᾰmânᾰ  pe Martin Selmayr, ṣef de cabinet al Preṣedintelui Comisiei Europene. Marea Britanie nu a fost prezentᾰ.

Aceastᾰ primᾰ discuṭie, dintr-o serie mai lungᾰ care va urma, a pus bazele unui posibil plan B în cazul în care britanicii aleg în 23 iunie sᾰ pᾰrᾰseascᾰ UE.

 Nicio decizie sau concluzie nu s-a desprins dupᾰ întâlnirea experṭilor, dar ei au ales sᾰ se întâlneascᾰ din nou.

Multe aspecte sunt luate în considerare, cum ar fi cel financiar (rolul ṣi statutul viitor al colosului The City) dar ṣi cel economic, social, comercial ṣi aṣa mai departe.

Se cautᾰ un "rᾰspuns coordonat" care sᾰ fie la îndemânᾰ în cazul unui Brexit ṣi la care UE sᾰ nu se gândeascᾰ doar în al doisprezecelea ceas.

Oficial, Comisia Europeanᾰ neagᾰ existenṭa unui plan B ṣi evitᾰ orice declaraṭii pe tema Brexit. Instituṭia spune cᾰ nu are ṣi nu va avea niciun amestec în referendumul britanic, deṣi mai mulṭi comisari europeni au fᾰcut recent campanie pentru UE în Anglia ṣi în Scoṭia.

Declaraṭiile publice sunt evitate mai ales de când fostul primar al Londrei, Boris Johnson, care militeazᾰ pentru Brexit, a comparat metodele de integrare UE cu invazia Poloniei de cᾰtre Hitler.

Cu toate acestea, un tweet cam neispirat trimis de Martin Selmayr în 26 mai de la reuniunea G7 din Japonia a pus paie pe foc. El scrie: "G7 în 2017 cu Trump, Le Pen, Boris Johnson, Beppe Grillo? Un scenariu de film de groazᾰ care aratᾰ de ce trebuie combᾰtut populismul".

Presa britanicᾰ nu a apreciat deloc punerea pe aceaṣi linie a lui Boris Johnson cu Marine Le Pen, douᾰ personalitᾰṭi care nu aparṭin nicidecum aceleiaṣi filozofii politice.

Iar la Bruxelles, presa a încercat în van sa afle dacᾰ opinia lui Selmayr o exprimᾰ ṣi pe cea a preṣedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

Douᾰ viteze europene

Tᾰrile din estul european, cu excepṭia Slovaciei care preia preṣedinṭia UE la 1 iulie, nu au fost invitate.

Percepute din ce în ce mai mult ca o povarᾰ pe umerii vest europenilor ṣi fiind foarte criticate pentru atitudinea lor referitor la criza migraṭiei, est europenele sunt îndepᾰrtate din ce înce mai des de la marile discuṭii.

La rândul lor, esticii sunt frustraṭi de atitudinea Comisiei Europene pe care nu o considerᾰ imparṭialᾰ. La vârf sᾰu, Comisia, ce-i drept, se aratᾰ reticentᾰ în a negocia cu estul european care pare sᾰ se fi aṣezat la masa doar pentru beneficii.

Desolidarizarea completᾰ a grupului de la Viṣegrad în cazul migraṭiei a fost  picᾰtura care a umplut paharul pentru Jean-Claude Juncker. Pe de altᾰ parte,  surse UE aratᾰ cᾰ planul pentru migraṭie gândit de serviciile Comisiei Europene nu este echilibrat , ci dᾰ dreptate doar Germaniei ṣi altor ṭᾰri mari.

Migraṭia este doar un aspect:  Ungaria vorbea nu demult de reintroducerea pedepsei cu moartea , iar Polonia acuzᾰ vestul de a fi "un conglomerat de state care-ṣi impune voinṭa sa altora".

De aceea, odatᾰ cu noua crizᾰ a Brexitului care se prefigureazᾰ, statele fondatoare se gândesc serios sᾰ aplice în fine teoria unei Europe cu douᾰ viteze.

Probabil cᾰ acest scenariu ar putea fi viabil ṣi ar face ca UE sᾰ-ṣi recapete o parte din credibilitatea pierdutᾰ în ultimii ani.

O primᾰ vitezᾰ ar fi a acelora care se hotᾰrᾰsc mai greu. O a doua vitezᾰ ar fi însᾰ cea a unui nucleu de state temerare ṣi dedicate visului european care ar putea merge mai repede ṣi mai sigur decât celelalte.

Dar conceptul celor douᾰ viteze poate fi bun dacᾰ ṣi numai dacᾰ prima vitezᾰ este cât de cât una corectᾰ.