Consiliul Europei încă îngrijorat de legea finanțării partidelor politice

Consiliul Europei este îngrijorat de faptul că, în România, legea finanțării partidelor politice permite donații sub formă de imobile sau suport financiar pentru sediile partidelor și insistă ca România să reconsidere acest aspect. De asemenea, România nu a incriminat încă corupția activă și pasivă din sectorul public și din cel privat. Așa reiese dintr-un raport publicat de GRECO,  departamentul anti-corupție al Consiliului Europei.

Legea privind finanțarea partidelor  și a campaniilor electorale a fost modificată în mai anul acesta în mai, iar modifăcările aduse sunt salutate de raportul GRECO. De exemplu, Autoritatea Electorală Permanentă are acces la informațiile financiare privind finanțarea partidelor, poate să controleze cheltuielile partidelor și pe cele ale candidaților și poate să sesizeze organele de urmărire penală în cazul unor suspiciuni. Consiliul Europei este îngrijorat însă de patul că sediile partidelor pot primi donații în imobile și suport financiar și cere României să revizuiască acest aspect.

Raportul spune că trebuie reconsiderate anumite aspecte,  precum  nivelul

sancțiunilor,  care  rămân  disproporționat  de  mici  față  de  logica  legii,  plafoanele  financiare  și

pragurile pe care le reglementează. GRECO observă o tendință a legislației de a fi inutil de  complexă.

 

Raportul interimar al GRECO vorbește despre felul în care România a implementat recomandările Consiliului privind transparența finanțării partidelor politice și criminalizarea corupției. Greco remarcă faptul că, din cele 20 de recomandări, România a implementat sau tratat într-un mod satisfăcător 12 , șase recomandări rămân parțial implementate iar două nu au fost deloc implementate.

Acestea sunt incriminarea corupției active și pasive în domeniul public și în cel privat.

GRECO  a  recomandat  să  se  incrimineze  corupţia  activă  şi  pasivă  în  sectorul  public,  precum  şi

traficul de influenţă, astfel încât să acopere toate actele și omisiunile efectuate în exerciţiul funcţiei  unui funcţionar public, indiferent dacă sunt sau nu în sfera de competenţă a acestuia.

GRECO a recomandat să se asigure că incriminarea infracţiunilor de corupţie în sectorul privat –

inclusiv în noul Cod penal – acoperă, în ceea ce priveşte persoana care ia mita, gama întreagă a persoanelor  care  lucrează,  în  orice  capacitate,  pentru entităţi  din  sectorul  privat,  indiferent  dacă

sunt sau nu persoane juridice. Nici această recomandare nu a fost implementată.