Ambasador la UE: deciziile luate privind migrația nu sunt suficiente

luminita-odobescu.jpg

Luminița Obobescu, ambasadorul României pe lângă UE

Ambasadoarea României pe lângă UE, Luminiṭa Odobescu, sosită în capitala Europei în această calitate doar în urmă cu trei luni, evoluează într-un climat extrem de interesant. Criza fără precedent a migraṭiei, atacurile teroriste de la Paris, alerta teroristă din Bruxelles, iată doar câteva elemente din decorul european de astăzi. Ea negociază aici în numele României. Într-un interviu acordat pentru RFI cu ocazia Zilei Naṭionale,  ea a expus argumentele reticenṭei României privind cotele obligatori de migranṭi. Dar țara îṣi va face datoria în această privinṭă - demersurile pentru a primi deja 300 de migranṭi au început. La fel,  România va fi solidară cu Franṭa în lupta împotriva terorismului.

Reporter: Doamna ambasador, ce gânduri aveṭi astăzi de 1 decembrie, care sunt sentimentele care vă încearcă?

 

Luminița Obobescu: 1 decembrie, pentru toṭi românii, deci ṣi pentru diplomaṭii care lucreazᾰ aici la Reprezentanṭa României la Uniunea Europeanᾰ, este o zi specialᾰ. Este o zi pe care sigur o sᾰrbᾰtorim prin muncᾰ pentru cᾰ instituṭiile lucreazᾰ, dar cu gândul suntem alᾰturi de cei de acasᾰ. Este o zi specialᾰ, este o zi de care suntem mândri, o zi importantᾰ în istoria noastrᾰ ṣi este o zi la care ne gândim, fiind aici la Bruxelles, la principiile ṣi la valorile europene. In aceste zile vorbim, cum este cunoscut, despre solidaritate si de unitate. 

 

Reporter: Apropo de solidaritate, se spune cᾰ Turcia este un partener important privind stoparea migraṭiei dar cᾰ atâta vreme cât UE nu securizeazᾰ frontierele externe Schengen, acest spaṭiu de liberᾰ circulaṭie ar putea sᾰ disparᾰ. Existᾰ discuṭii privind o reformᾰ în profunzime a Spaṭiului Schengen, al cᾰrui membru România ṣi-ar dori sᾰ fie?

 

Luminița Odobescu: Sunt discuṭii atât la nivel tehnic cât ṣi la nivel politic de a vedea cum putem sᾰ consolidᾰm frontierele Schengen, cum pute sᾰ ne protejᾰm mai bine frontierele, cum putem sᾰ utilizᾰm acquis-ul ṣi mecanismele deja existente la nivel UE. De fapt, acest subiect a fost permanent discutat de liderii europeni la ultimele consilii formale ṣi informale. Este parte a întregului proces de gestionare a crizei migraṭiei. Suntem conṣtienṭi cᾰ deciziile luate nu sunt suficiente ṣi cᾰ este nevoie de mai mult ṣi de un efort consistent în ceea ce priveṣte protecṭia frontierelor Schengen. De altfel, în decembrie, Comisia Europeanᾰ urmeazᾰ sᾰ vinᾰ cu un nou set de mᾰsuri ṣi sᾰ prezinte al optulea raport anual privind stadiul funcṭionᾰrii Spaṭiului Schengen.

 

Reporter: Sunt acum peste 700.000 de migranṭi în UE, dupᾰ ultimele estimᾰri ale Comisiei Europene, când se va pune problema relocalizᾰrilor permanente a acestora pe întreg teritoriul UE, România va fi pentru aceastᾰ decizie?

 

Luminița Odobescu: Discuṭiile continuᾰ la nivel tehnic, sunt o mulṭime de chestiuni care trebuie clarificate înainte de a merge spre o decizie finalᾰ, la nivel politic. Suntem parte a acestui exerciṭiu. Este un pic devreme sᾰ spunem care va fi poziṭia finalᾰ a României pentru cᾰ trebuie sᾰ clarificᾰm la nivel tehnic toate aceste detalii ṣi cred cᾰ pentru noi este foarte important sᾰ vedem ṣi cum funcṭioneazᾰ în practicᾰ deciziile pe care le-am luat privind relocarea acelor 160.000 din Italia ṣi Grecia.

 

Reporter: Cu acest mecanism România nu a fost de acord, nu cu relocarea ca atare, ci cu mecanismul , spuneaṭi atunci cᾰ el nu rezolvᾰ problema...

 

Luminița Odobescu: România a avut un vot împotriva ultimei decizii de relocare a persoanelor aflate în nevoie de protecṭie internaṭionalᾰ nu pentru cᾰ nu am dori sᾰ fim solidari ṣi sa participᾰm la acest efort al UE de a identifica soluṭii. Dificultᾰṭile pe care le-am avut au fost legate de caracterul obligatoriu al acestei decizii. Am considerat cᾰ nu a fost foarte bine justificatᾰ de Comisia Europeanᾰ ṣi aceasta a generat poziṭia României.

 

Reporter: Au fost doar patru ṭᾰri care au votat împotrivᾰ, printre care ṣi România, s-a schimbat cu ceva privirea pe care ceilalṭi o au asupra României din cauza acestui vot?

 

Luminița Odobescu: Nu, este un exerciṭiu democratic, suntem la Bruxelles, statele membre îṣi  exprimᾰ prin vot poziṭiile naṭionale, îṣi argumenteazᾰ poziṭiile. Credem cᾰ poziṭia noastrᾰ a fost pe deplin argumentatᾰ la momentul votului respectiv. Suntem un stat membru responsabil, chiar dacᾰ am votat împotrivᾰ, vom implementa aceastᾰ decizie. Deja autoritᾰṭile române au luat mᾰsuri pentru a se pregᾰti în vederea preluᾰrii unor refugiaṭi. A fost fᾰcutᾰ o ofertᾰ pentru a prelua 300 de refugiaṭi din Italia ṣi suntem în contact cu autoritᾰṭile din Italia ṣi Grecia pentru implementarea acestei decizii.

 

Reporter: Subiectul migraṭiei este legat de cel al terorismului. Franṭa, atinsᾰ de acest fenomen, a cerut ajutorul miliat al UE invocînd paragraful 42.7 din Tratatul UE. România va putea s-o ajute? In mod normal, are obligaṭia s-o facᾰ atâta vreme cât faptul nu contravine politicii sale naṭionale de apᾰrare. Credeṭi cᾰ România va face acest pas pentru Franṭa?

 

Luminița Odobescu: România ṣi-a exprimat solidaritatea cu Franṭa atât bilateral,  cât ṣi în cadrul reuniunilor avute aici la Bruxelles. Am considerat acest atac asupra Franṭei ca un atac asupra principiilor ṣi valorilor fundamentale, un atac la adresa întregii UE. Invocarea articolului 42.7 va fi discutatᾰ în bilateral. Au avut deja loc discuṭii între Paris ṣi restul capitatelor europene ṣi sunt convinsᾰ cᾰ ṣi România va da curs solicitᾰrilor pᾰrṭii franceze. Franṭa este pentru România un partener strategic foarte important, avem o excelentᾰ cooperare în plan european. Ceea ce s-a întâmplat în Franṭa cred cᾰ ne-a afectat pe toṭi ṣi toatᾰ lumea a acṭionat solidar cu poporul francez.

 
Luminița Odobescu, ambasador al României pe lângă UE, intervievată de Mihaela Gherghișan