Premiul Saharov ṣi limitele sale

În fiecare an, Parlamentul European atribuie Premiul Saharov unei personalitati sau organizaṭii  care luptă pentru libertate şi/sau pentru libertatea de expresie. Anul acesta Premiul este atribuit lui Raif Badawi, aflat din 2012 în închisoare în Arabia Sauditᾰ.

Corespondentul RFI la Bruxelles, Mihaela Gherghişan

UE nu poate face mare lucru pentru apᾰrarea drepturilor omului în lume sau a libertᾰṭii de expresie. Dar în fiecare an Parlamentul European decerneazᾰ Premiul Sakharov în speranṭa ca gestul sᾰu simbolic sᾰ aducᾰ o schimbare în cele mai îndepᾰrtate colṭuri ale lumii.

Raif Badawi, câṣtigᾰtorul premiului din acest an, este un tânᾰr scriitor si blogger din Arabia Sauditᾰ, aflat în închisoare din 2012 pentru a fi criticat regimul din ṭara sa.

"Libertatea de expresie este aerul pe care îl respir orice gânditor", se putea citi pe blogul sᾰu.

 El a fost condamnat la zece ani de închisoare ṣi la a fi biciut de 1000 de ori întrucât se considerᾰ cᾰ scrierile sale "insultᾰ valorile Islamului". O primᾰ serie de 50 de bice i-a fost adminstratᾰ în ianuarie 2015.

In faṭa indignᾰrii comunitᾰṭii internaṭionale , pedeapsa a fost suspendatᾰ dar ea riscᾰ sᾰ fie reluatᾰ , dupᾰ câte spune soṭia lui Raif Badawi, refugiatᾰ pentru moment în Canada.

In februrie 2015 Parlamentul European a votat o rezoluṭie prin care condamna pedeapsa la care era supus Badawi ṣi cerea autoritᾰṭilor saudite eliberarea imediatᾰ a acestuia.Raif Badawi nu a mai fost biciut , dar nici nu a fost eliberat.

Astᾰzi, Martin Schulz, Preṣedintele Parlamentului European, a cerut din nou eliberarea lui Bdawi imediatᾰ ṣi necondiṭionatᾰ.

Sakharov, omul i premiul

Acest premiu, cᾰruia UE doreṣte sᾰ-i atribuie un oarecare prestigiu, contribuie de fapt la presiunea democraticᾰ (the soft power) pe care europeni îṣi închipuie c-o exercitᾰ.

El este astfel numit în onoarea fizicianului Andrei Saharov, dizident rus ṣi activist pentru drepturile omului în Uniunea Sovieticᾰ a anilor 70. El a fost laureatul premiului Nobel pentru Pace în 1975 ṣi este considerat artizanul epocii târzii, de modernizare,  de la sfârṣitul Uniunii Sovietice.

Saharov s-a evidenṭiat mai întâi începînd cu anii 50 prin lucrᾰrile lui în domeniul fizicii nucleare ṣi a energiei nucleare folosite în scop paṣnic.

El s-a stins din viaṭa în 1989 la vârsta de numai 68 de ani din cauza unei boli de inimᾰ. Cu un an înainte de moartea sa, Parlamentul European, emoṭionat de valul de libertate care cuprinsese estul Europei, decisese înfiinṭarea Premiului Saharov, tradiṭie care continuᾰ ṣi astᾰzi.