Petrol și religie în America. Interviu cu Darren Dochuk

dochuk.jpg

Darren Dochuk, profesor de istorie la Universitatea Notre-Dame, statul Indiana

Darren Dochuk este profesor de istorie la Universitatea Notre-Dame din statul Indiana. Specializat pe istoria modernă, post-1890, a Statelor Unite, el este autorul unei cărți notabile consacrate convergenței Evanghelismului și politicii, intitulată << DE LA CENTURA BIBLIEI, LA CENTURA SOARELUI>> (From Bible Belt to Sunbelt) și publicată în 2011 de editura Norton. Protestantismul evanghelic revine, de astă dată în interacțiunea sa cu industria petrolieră, în cea mai recentă carte a să, BLAGOSLOVIȚI CU PETROL/Anointed with Oil/, subintitulată Cum Au Făurit Creștinismul și Petrolul America Modernă și apărută în luna iunie a acestui an la editura Basic Books/Hachette.

Petrolul și religia americană se află într-o relație mai puțin cunoscută, dar decisivă în evoluția Americii moderne, cum o probează Darren Dochuk pornind de la trei destine exemplare, John D. Rockefeller, J. Howard Pew și Patillo Higgins, trei nuanțe ale credinței, trei orientări distincte în afaceri, trei filantropi prin care Protestantismul a pătruns în societatea, cultură și politică  Americii, marcându-le indelebil. Istoria petrolului american începe în 1859 în Pennsylvania, unde concernul lui Rockefeller, Standard Oil,  ajunge la o poziție monopolistă ce avea să fie spartă în 1911 conform legii anti-trust Sherman. Unii rivali în afaceri învinși și alungați de Rockefeller în a două jumătate a secolului al XIX-lea, printre care Pew și Higgins, s-au impus în vestul su sudul Americii și au impus, prin acțiune caritabilă, un neo-Protestantism militant, implicat politic, ce avea să marcheze în măsură crescîndă, începînd din anii 1970, și viață politică. Actuală conjunctură politică de la Washington și din multe state este,  într-un sens, răzbunarea lor.
 
Darren Dochuk:  Rockefeller a fost fără îndoială foarte credincios, Protestant dintr-o familie de Baptiști.  Religia a fost la el,  în multe privințe, în armonie cu crezul corporatist. S-a sprijinit pe Biserica pentru a genera o mișcare creștină americană care să cuprindă întreg globul. Coordonarea, acțiunea colectivă necesare unui astfel de efort le-a practicat și impus și în afaceri. Profiturile din petrol le-a donat misiunilor globale de evanghelizare, școli și alte instituții Protestante.  Fiul sau, John D. Rockefeller Jr. i-a continuat lucrarea, devenind cel mai important filantrop american al secolului trecut.

Rep.:  J. Howard Pew (1882-1971)  al doilea personaj emblematic al cărții, investește și el o parte a averii generate de tatăl său, contemporan al lui Rockefeller, în cauze și instituții religioase.

Darren Dochuk:  În jurul anului 1900, apare în industria petrolieră americană un grup nou-- mici producători, care au început în Pennsylvania dar au fost forțați de Rockefeller să abandoneze. Au migrat spre Vest, dincolo de fluviul Mississippi, în California, Texas și Oklahoma, unde au găsit zăcăminte petroliere enorme, unele dintre cele mai mari din lume. J. Howard Pew și familia să au fondat și condus compania SunOil, sau Sunoco, împinsă până la marginea prăpastiei de Standard Oil dar reușind să se salveze  grației întietății în Texas.  Credincios și el, dar extrem de anti-Rockefeller în poziționare corporatistă și filozofie religioasă,  Pew își orientează acțiunea caritabilă înspre instituții religioase conservatoare, individualiste, evanghelice, aliniindu-se astfel  împotriva laicizarii Americii cauzate, în opinia să, de filantropia lui Rockefeller.  Am asistat așadar, în secolul trecut, la un soi de război civil pe două fronturi, petrol și filantropie religioasă, între aceste două grupări.

Rep.:  Pew subsidiază masiv lucrarea  predicatorului Billy Graham, figura cea mai proeminentă, în plan intern dar și mondial, a unei orientări doctrinale care este astăzi un factor dominant în viață politică americană.

Darren Dochuk:  Ajungem, în anii 1940, la o răscruce,  un moment important, crucial în evoluția Protestantismului și politicii americane.  La sfârșitul celui de-al ÎI-lea Război Mondial puterea americană atinge, amplificată de victorie,  o poziție dominantă în lume.  Are loc, parțial sub influență acestei realități, o reînnoire înlăuntrul Protestantismului: ascensiunea fundamentalistilor aderenți la doctrina izbăvirii întru Iisus, primatului Bibliei și inerenței Scripturale.  Fundamentaliști se impun, dobîndesc acces la fonduri mai mari cu care crează o rețea solidă, care s-a numit Noul Evanghelism, o varianta mai angajată politic și cultural. Billy Graham devine chipul și vocea acestui nou curent.  Misiunile sale, el însuși, ansamblul evanghelismului de tip nou se vor orienta pentru banii de zidit instituții către aripa  independența a industriei petroliere,  din Texas și Oklahoma în special. Pew va fi unul dintre principalii binefăcători ai acestui curent pînă în anii 1970, punînd astfel bazele a ceea ce numim dreapta religioasă a partidului Republican.

Rep.:  Îl avem apoi în carte pe Patillo Higgins, întruchiparea perfectă a convergenței petrolului cu Protestantismul.

Darren Dochuk:  Încep cartea cu o istorisire, fascinantă cred, despre Patillo Higgins. A fost o figura, fără îndoială un excentric, genul de personaj care, în absența unui Rockefeller care să-l strunească,  a înflorit în sectorul independent al industriei petroliere din Texas și Oklahoma.  Higgins reprezintă aripa cea mai nestrunita, să spunem așa, a petro-aventurismului. Credea că D-zeu i-a dăruit puteri speciale de prospector. Găsește într-adevăr, în 1901,  zacamintul Spindletop, care plasează Texas-ul pe harta globală a resurselor petroliere.  Averea vrea să și-o folosească pentru a întemeia o comunitate utopică.  Se consideră un apostol al petrolului, alesul, darul făcut de D-zeu petrolului, cum petrolul e darul divin oferit Texas-ului, Americii în general. Prospectori precum Higgins cutreieră istoria petrolului și creștinismului american al secolului trecut.

Rep.:  "Profetul de la Spindletop" călăuzit de Biblie în explorările sale petroliere,  e încă o nuanță a credinței, departe de Pew,  foarte departe de Rockefeller.

Darren Dochuk: J. Howard Pew a fost un Prezbiterian foarte credincios, la fel de credincios că Patillo Higgins, dar credință și-a exprimat-o diferit,  cu accent pe raționalism și rolul esențial al exegezei Scripturale. Higgins a aparținut  aripii  Penticostale a Protestantismului american. Ia Biblia în serios, dar prețuiește și experiență spirituală a contactului cu pămîntul, cu faptuirea concretă a Creatorului.  E de o religiozitate mai flamboaiantă, reprezentând facțiunea mai radicalizată, mai dramatică a Protestantismului matur.

 

Toate interviurile realizate de corespondentul RFI în SUA, Radu Tudor:  http://www.rfi.ro/tag/interviu-sua

 

 
Ascultă aici interviul cu Darren Dochuk, profesor de istorie la Universitatea Notre-Dame (statul Indiana), specializat pe istoria modernă, post-1890, a Statelor Unite