PE sprijină cotitura către biocarburanți avansați

Deputații au votat marți acordul informal cu Consiliul privind o propunere legislativă de a limita producția de biocarburanți derivați din plante și de a accelera folosirea surselor alternative, cum ar fi gunoiul sau reziduurile sau a celor complet noi, cum ar fi culturile de alge. Propunerea legislativă are ca scop și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cauzate de utilizarea intensivă a terenului agricol pentru culturi destinate biocarburanților.

Am reușit să avansăm într-un dosar foarte tehnic, tehnologic și ideologic”, a spus raportorul Nils Torvalds (ALDE, FI), după aprobarea proiectului legislativ de către Parlament (propunerea fusese agreată informal de deputați și miniștrii). Torvalds s-a întrebat, totuși, dacă legea, chiar modificată, este suficient de puternică. ”Am avut ținte mai mari. Atât în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cât și progresul tehnologic. Dacă Europa nu progresează, va rămâne în urmă. Avem și problema sistematică a minorității care blochează în Consiliu, care uneori se transformă în dictatura minorității, cu statele membre care se tem de viitor”, a mai spus el.

Prima generație de biocarburanți sub supraveghere

Legislația actuală cere statelor membre ca, până în 2020, cel puțin 10% din energia consumată în transporturi să fie regenerabilă. Compromisul aprobat astăzi prevede: 

• Prima generație de biocarburanți (din recolte crescute pe teren agricol) trebuie să reprezinte maximum 7% din consumul final de energie în transporturi, până în 2020

• Furnizorii de carburanți vor raporta statelor membre și Comisiei Europene nivelul estimat de emisii generate de ”modificarea indirectă a utilizării terenului” (ILUC), cum ar fi eliberarea unor suprafețe mai mari de teren pentru a crește recolte agricole, necesare pentru a echilibra pierderile de teren agricol în favoarea culturilor pentru biocarburanți.

• Comisia trebuie să raporteze și să publice date privind emisiile rezultate ca urmare a ILUC

• Comisia trebuie să raporteze Parlamentului și Consiliului de Miniștri în ce măsură datele privind emisiile cauzate de ”modificarea indirectă” sunt incluse în criteriile existente de sustenabilitate 

Sprijin pentru biocarburanții avansați

Statele membre vor fi obligate să stabilească o țintă națională, maximum 18 luni după intrarea în vigoare a directivei, pentru includerea biocombustibililor avansați în consumul total din domeniul transporturilor. Biocombustibili avansanți sunt cei din unele tipuri de gunoi sau reziduuri sau din surse noi, cum ar fi culturile de alge. 

Ce urmează 

Legislația va trebui transpusă până în 2017. 

 

Utilizarea terenului agricol pentru a produce recolte pentru biocarburanți reduce suprafață disponibilă pentru recoltele agricole. Acest lucru duce la nevoia de a elibera mai mult teren, de exemplu prin defrișări, pentru a cultiva mai multe recolte agricole, acest proces fiind cunoscut sub numele de modificare indirectă a utilizării terenului. Defrișările, la rândul lor, cresc emisiile de gaze cu efect de seră, ceea ce ar putea duce în unele cazuri la anularea parțială sau chiar totală a efectelor benefice ale utilizării biocombustibililor. 

Parlamentul a cerut încă din 2008 introducerea factorului ILUC în politica UE pentru biocombustibili. Anual, 10 miliarde de euro au fost plătiți în subvenții publice pentru combustibilii cultivați pe terenuri arabile.