scenă din filmul "Moromeţii" - regia: Stere Gulea, 1988