Activele imobiliare au în continuare cea mai mare pondere în structura avuţiei nete a românilor, po­trivit datelor BNR din Raportul asupra sta­bilităţii financiare 2017.
Image source: 
pixabay.com