Cursuri de pregătire pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat

Centrul de pregătire pentru examen își deschide porțile cu un nou proiect educațional. Cursurile subvenționate pentru Evaluarea Națională, examenul de Bacalaureat, cursuri Cambridge și IT oferă mai mult decât o parcurgere a materiei. Fiecare elev va beneficia de o strategie individuală pentru examen ajutat de o echipă de consilieri, profesori și psihologi profesioniști.

În urmă unei pretestări gratuite, profesorii creează un plan de pregătire pentru fiecare elev. Clasele sunt alcătuite doar din cinci elevi , astfel încât fiecare cursant să primească individual atenția de care are nevoie, iar profesorii pot organiza activități în grupe mici.

Fiecare materie este divizată în 30-35 de ședințe de 2 ore fiecare. După fiecare 4 ședințe, elevul trece printr-un test de evaluare și rezultatele sunt împărtășite cu părinții. În funcție de aceste rezultate se stabilește programul de învățare al elevului. Părinții au acces în orice moment la situația pregătirii copilului lor.

Obiectivul acestui demers comun este acela de a produce o schimbare de mentalitate prin implicarea directă a elevilor, părintilor și a cadrelor didactice. Setul de măsuri practice are ca scop atât aprofundarea și consolidarea materiei cât și creșterea abilitătilor personale și a spiritului antreprenorial. Pregatirea are loc în cadrul POSDRU/173/6.1/S/147557,  Axa prioritară  Dezvoltarea economiei sociale, denumirea completa fiind Educaţie tehnologică pentru Incluziune Socială (I-SET)

Înscrierile se fac la sediul din stradă Rezervelor nr. 46A, etaj 1, (Militari Rezidence) sau la telefon 0727.099.088