Matinal Digital cu premierul României, Florin Cîțu și reprezentanți ai comunității de afaceri franco-române

Un parteneriat bilateral strategic pentru trecea României la un model economic bazat pe valoare adăugată și performanță economică națională în cadru european.

În contextul Zilei Naționale a Franței, o ediție specială de Grand Matinal Digital a fost organizată pe 22 iulie, cu participarea Prim-ministrului României, Florin Cîțu. Evenimentul, la care a participat şi Ambasadoarea Franței în România, Laurence Auer, s-a axat asupra priorităților programului de guvernare, proiectelor și reformelor, lansării exercițiului financiar 2021-2027 precum şi a așteptărilor mediului de afaceri pentru creșterea în valoare adugată și competitivitate a economiei românești. 
 
„Dorim să discutăm despre noul viitor al țării, domnule Prim-ministru, pentru a fi siguri că, dincolo de creșterea puternică pe care o admirăm, putem investi, împreună, în sectoare ale viitorului. După criza economică, liniile noastre de reflecție, mai ales pentru Președinția franceză a Consiliului UE, se referă la modul în care ne putem organiza noi, în Europa, după Brexit, pentru deveni o putere industrială vizibilă, fapt ce se va reflecta și asupra suveranității strategice a țărilor noastre. Puteți conta pe relația franco-română în toate sectoarele.” – ES, Ambasadoarea Franței în România, Laurence Auer 
 
„În această guvernare, este vorba despre reformă şi investiţii, cu un plan de dezvoltare pe termen mediu. Pregătim planul de dezvoltare pentru România până în 2028. Trecem la un mod de dezvoltare economică în care locurile de muncă, de exemplu, sunt bine plătite, deci atractivitatea României nu o să mai fie legată de locuri de muncă ieftine, pentru tipuri de muncă care nu aduc valoare adăugată mare. Apreciem foarte mult parteneriatul româno-francez în ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi susţinerea pentru ca România să primească invitaţia de aderare la OCDE. ” – Florin Cîțu, Prim-ministrul României  
Pentru declarațiile complete ale premierului, accesați acest link.
 
În cadrul matinalului au fost abordate patru tematici principale :
 
Mizele tranziției verzi pentru România
 
Green deal în economie este o componentă cheie în PNRR, pe fondul angajamentului puternic la nivel european pentru o tranziție verde eficientă. Noul pachet legislativ prezentat de Comisia Europeană în acest sens cuprinde proiecte ambițioase, ce presupun o evoluție accelerată în anii următori. Pentru România, deși au fost făcute progrese, drumul este încă lung. Pentru a îndeplni aceste obiective prețioase trebuie să relansăm dezvoltarea energiei regenerabile, eoliene offshore și a celei nucleare.  Transformările impuse de tranziția verde presupun ca lanțurile industriale să fie lipsite de producție de CO2. 
 
Oportunități în sectorul industrial
 
România trece astăzi de la un model economic bazat pe industria low-cost la un model bazat pe competitivitate, în țară existând numeroase întreprinderi industriale de mare succes. În acest proces al tranziției economice se conturează câteva priorități sistemice ce necesită soluții durabile : pregătirea unei forțe de muncă competitive, creșterea angajabilității populației, creșterea nivelului cercetării științifice și a inovării, facilitarea accesului la logistică și infrastructură.  Aceste elemente stau la baza crearii unor lanțuri de valoare și ecosisteme pe industrii cheie ( aeronautică, energie, auto, industrie chimică etc).
 
Valoare adaugată pe lanțul agroalimentar
 
În România, agricultura reprezintă peste 4% din PIB, comparativ cu 1% în Franța și Germania. Cu toate acestea, România suferă de un deficit comercial cu Uniunea Europeană. În acest context, am identificat patru oportunități strategice : consolidarea producției locale (mai ales de fructe, legume și carne de porc), creșterea prelucrării locale a materiilor prime agricole și creșterea capacității tehnologice, finanțarea prin intermediul PNRR și, nu în ultimul rând, cooperarea consolidată în domeniul agricol și alimentar între Franța și România, doă țări agricole importante la nivel european. 
 
Resursele umane și cultivarea competențelor
 
În ceea ce privește tensiunile de pe piața muncii și reținerea talentelor în țară, prioritățile pot fi structurate în câteva puncte ce vor permite îndeplinirea reformelor structurale: conturarea unei legislații a muncii ancorată în realitatea sec. XXI, un sistem educational performant corelat cu politici publice care să asigure  transversalitatea între domenii,  predictibilitatea și, nu în ultimul rând, o revoluție a mentalității, susținută constant la nivelul CDR și CCIFER. Pentru a depăși deficitul structural al forței de muncă, în rândul măsurilor prioritare trebuie să se regăsească stoparea migrației, atragerea disporei înapoi în România, activarea populației inactive. 
 
În concluzia dezbaterii, continuitatea dialogului între mediul de afaceri și reprezentanții guvernului a fost reiterată prin intermediul unor intâlniri periodice și a relansarii comisiilor interguvenamentale pe subiecte specifice. 
 
Despre CCIFER
 
O comunitate de afaceri fondată pe savoir-faire-ul francez, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România (CCIFER) este un lider angajat în dezvoltarea durabilă a persoanelor, a companiilor și a României. CCIFER reunește peste 500 de companii franceze și române, a căror cifră de afaceri însumează 18 Mld de euro și care au creat peste 125.000 de locuri de muncă directe. Companiile membre sunt lideri în mai multe sectoare de activitate care formează economia locală. CCIFER exprimă o poziție comună a societăților membre și a investitorilor francezi în România în dialogul cu autoritățile publice.
 
Contact 
Cătălina Bălan
Responsabil comunicare, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România