Despre trecut şi mai ales despre viitorul revistei Dilema Veche

Laurenţiu Colintineanu stă de vorbă cu Sever Voinescu, noul redactor-şef al revistei Dilema Veche.