Prețul pe care îl plătesc clienții Alpha Bank pentru emisiunea de obligațiuni care va fi lansată de bancă

imobiliare.jpg

Prețul pe care îl plătesc clienții Alpha Bank pentru emisiunea de obligațiuni care va fi lansată de bancă.
Prețul pe care îl plătesc clienții Alpha Bank pentru emisiunea de obligațiuni care va fi lansată de bancă
Image source: 
pixabay.com

În luna septembrie a acestui an, clienții Alpha Bank au primit o scrisoare. Mai exact, scrisoarea a fost trimisă către clienții care aveau un credit ipotecar. După obișnuita introducere de tip corporatist, în care se vorbea despre prezența pe piața românească a băncii și despre produsele societății bancare, scrisoarea prezenta intenția băncii de a lansa o emisiune de obligațiuni ipotecare. Se preciza faptul că inițiativa este una de pionierat pe piața românească.

De asemenea, se afirma că emisiunile de obligațiuni ipotecare sunt folosite pe piața europeană, aproximativ o treime din creditele ipotecare fiind finanțate din obligațiuni de acest tip.

Scrisoarea de la Alpha Bank continua cu o cerere pentru clienți. Iată textul exact: „dorim să-ți aducem la cunoștință că Alpha Bank intenționează să includă în portofoliul destinat garantării obligațiunilor, creanțele (sumele pe care le are de încasat de la clienți în baza contractului de credit) provenind din contractul încheiat între tine și Alpha Bank”. Se preciza, de asemenea, că programul de obligațiuni va respecta legislația.

Transparența băncii este binevenită. Faptul că își informează clienții despre intențiile viitoare este salutar. Dar lucrurile interesante abia acum urmează. Și anume, banca îi informează pe clienți că în cazul în care acceptă să includă creditul în obligațiunile ipotecare care urmează a fi emise, se suspendă dreptul de compensare față de bancă pe durata înscrierii creanțelor respective în portofoliul destinat garantării emisiunii de obligațiuni.

Ce este dreptul de compensare? Bancherii explică în scrisoarea trimisă clienților. Dreptul de compensare ar putea fi aplicabil numai dacă în perioada derulării contractului de credit apar datorii reciproce. Adică, mai clar, dacă se ajunge ca banca să aibă datorii către clienți, aceștia pot solicita o compensare, în sensul că în contul banilor de încasat de la bancă ei pot să nu mai plătească ratele lunare aferente.

Situația pare destul de neobișnuită, dar să ne gîndim când banca poate ajunge datoare la unul sau mai mulți clienți? Cazul clasic, care s-a întâmplat deja în România, a fost atunci când un client sau un grup de clienți au câștigat în instanță în fața unor bănci procese privind comisoane sau clauze contractuale abuzive. Este adevărat că procesele au durat ani întregi, dar au fost cazuri în care clienții au câștigat, iar banca a fost obligată să ramburseze sumele încasate din comisioanele sau clauzele abuzive. Așadar, într-o asemenea, situație se poate exercita dreptul de compensare al clientului.

Să ne întoarcem la scrisoarea Alpha Bank adresată clienților cu credite ipotecare. La final, exista o precizare importantă. Și anume, clienții care nu acceptă introducerea creanțelor rezultate din creditul pe care îl au contractat în portofoliul destinat garantării emisiunii de obligațiuni ar fi trebuit să notifice în mod explicit banca într-o lună de zile. Dacă nu se trimitea notificarea, se considera o aprobare tacită, iar banca suspenda dreptul de compensare.

Nu avem informații câți clienți au refuzat să accepte includerea creditului ca garanție pentru obligațiunile imobiliare. Cert este că, în urmă cu câteva zile, adunarea generală a acționarilor Alpha Bank a aprobat programul de lansare a obligațiunilor ipotecare, cu un plafon maxim de un miliard de euro. Publicația electronică profit.ro informează că Alpha Bank a acordat credite ipotecare în valoare de aproximativ un miliard de euro, echivalentul în lei. Ceea ce ne poate spune că aproape toți clienții au acceptat, tacit sau explicit, să garanteze cu creditul lor obligațiunile ipotecare. În cele din urmă, creativitatea bancherilor poate fi apreciată.

Precizare din partea Alpha Bank România:

Scrisoarea transmisă clienților noștri care dețin credite ipotecare în derulare are ca scop informarea acestora cu privire la intenția băncii de a lansa un program de obligațiuni ipotecare, în baza legii 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare.
Conform legii menționate anterior, pentru derularea unui astfel de program este necesară suspendarea pe perioada derulării programului a dreptului de compensare pe care clientul l-ar putea avea față de bancă.
 
Compensarea este o modalitate prevăzută de lege (respectiv de Codul Civil), care permite stingerea datoriilor reciproce dintre două părți, determinate și scadente, până la concurența celei mai mici dintre ele. Dreptul de compensare poate fi aplicabil numai dacă, pe perioada derulării contractului de credit, apar datorii reciproce și scadente între client și bancă. Într-o asemenea situație, clientul ar putea invoca dreptul de compensare solicitând băncii stingerea datoriei scadente aferentă creditului (de exemplu: rata lunară) în limita sumelor de bani pe care banca i le datorează.
 
Includerea contractului de credit în portofoliul de creanțe destinat garantării obligațiunilor ipotecare nu presupune nicio modificare a drepturilor, obligațiilor și angajamentelor asumate prin contractele de  credit semnate cu clienții și nici nu vor determina schimbări cu privire la termenii contractuali agreați anterior sau la garanțiile aferente contractului de credit. Totodată, atât includerea creditului în  portofoliul de creanțe aferent programului, cât și suspendarea dreptului de compensare al clientului, nu stinge sau limitează posibile alte drepturi conferite clientului potrivit prevederilor legale și/sau contractuale (de exemplu, dar fără a se limita la Legea 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor  asumate prin credite, eventuale dobânzi, premii sau bonificații în cadrul unor programe derulate de bancă, etc.).
 
În ceea ce privește situația ipotetică menționată de dumneavoastră în emisiunea din data de 7 decembrie, referitoare la modalitatea de utilizare de către client a sumelor de bani pe care banca le-ar putea datora în urma unui litigiu, pentru buna regulă ar trebui reținut faptul că, prin utilizarea compensării, obligațiile clientului rezultate din contractul de credit s-ar putea diminua doar în limita și în considerarea obligațiilor scadente reciproc. În condițiile în care potrivit prevederilor legale specifice emisiunii de obligațiuni ipotecare, dreptul de compensare al clientului trebuie suspendat pe perioada includerii creditului în portofoliu, a se reține că o asemenea cerință legală nu afectează/limitează dreptul clientului de a-și diminua/stinge față de bancă obligațiile rezultate din credit, prin stabilirea destinației sumelor returnate de bancă în contul acestuia, în conformitate cu prevederile contractuale și legale aplicabile.

Cu alte cuvinte, stingerea unor obligații de plată, prin formularea unei cereri de rambursare adresată băncii, utilizându-se sumele încasate de la Bancă potrivit unei eventuale decizii a instanței, reprezintă o soluție care oferă o mai mare flexibilitate clientului, în condițiile în care în cazul utilizării compensării, diminuarea/stingerea obligațiilor clientului rezultate din contractul de credit s-ar limita numai la datoriile exigibile reciproce între bancă și client, care de regulă nu ar depăși valoarea unei rate, ținând cont de cerințele de eligibilitate prevăzute de legislația specifică. O asemenea limitare nu există în cazul în care clientul încasează în cont suma datorată de bancă, acesta având libertatea de a decide asupra modalității de utilizare a acesteia, inclusiv prin formularea unei cereri de rambursare anticipată parțială/totală.”

Prețul pe care îl plătesc clienții Alpha Bank pentru emisiunea de obligațiuni care va fi lansată de bancă (AUDIO)
602

Facebook comments