Concurs: "Stirpea Drăculeștilor Pseudocronică a Familiei Suțu", de Radu Negrescu-Suțu

„Cartea este o monografie aproape exhaustivă a familiei Suţu, care va reprezenta, cu siguranţă, de acum înainte, reperul fundamental în cunoaşterea istoriei şi a genealogiei acestei familii."

Editura Corint si RFI Romania va invita sa participati la concursul Carte la RFI

Concurs: Adaugă un comentariu în modulul de mai jos şi ai şansa să câştigi cartea "Stirpea Drăculeștilor Pseudocronică a Familiei Suțu", de Radu Negrescu-Suțu, volum apărut la Editura Corint. Cel mai pertinent comentariu este premiat de luni până vineri, dar nu pot fi atribuite 2 premii aceluiaşi participant.

Cartea este o monografie aproape exhaustivă a familiei Suţu, care va reprezenta, cu siguranţă, de acum înainte, reperul fundamental în cunoaşterea istoriei şi a genealogiei acestei familii.Nu este însă cartea istoriei unei singure familii. Urmărind cu inepuizabilă răbdare alianţele matrimoniale şi înrudirile familiei sale, Radu Negrescu-Suţu ne familiarizează şi cu alte ilustre familii fanariote sau pământene: Cantacuzino, Ghika, Rosetti, Mavrocordat, Dudescu, Miclescu, Callimachi, Moruzi, Racoviţă, Ipsilanti, Mavrogheni şi multe altele. Lărgind cadrul, este o carte care aduce importante contribuţii şi clarificări pentru istoria Imperiului Otoman, a Greciei, a României şi a lumii sud-est europene în ansamblul ei.” FILIP-LUCIAN IORGA

RADU ALEXANDRU NEGRESCU-SUȚU (n. 1950) este fi ul colonelului Aurel Mihai Negrescu, ofițer al Armatei Regale române, și al prințesei Georgeta Rudolf Suțu, stră-strănepoata domnitorului Alexandru Nicolae Suțu. Condamnat de Ceauşescu, în urma unui protest, la un an de muncă silnică la Canalul Dunăre-Marea Neagră, în 1977, este expulzat la sfârşitul anului şi obţine azilul politic în Franţa, stabilindu-se la Paris. Ziarist şi scriitor, pasionat de istoria și de genealogia familiei sale, este autorul Cărții de aur a Familiei Suțu, apărută în anul 2015, la Editura Capitel din București.

Istoria cu blazon este istoria elitelor autentice. Este povestea unei lumi care a strălucit prin stil, prin inteligenţă, bun-gust şi subtilitatea conversaţiei din saloane. Este istoria unor oameni care au fost binecuvântaţi nu numai cu avere şi ranguri, ci şi cu patriotism, spirit de sacrifi ciu şi simţul datoriei. Studii istorice, jurnale, memorii, monografi i, evocări, literatură „cu ştaif”, reeditări sau mărturii inedite ne vor ajuta să recuperăm istoria dramatică şi plină de farmec a vechilor elite româneşti sau de pe alte melea guri.

Purtaţi de dorinţa de a ne aminti cine suntem, să deschidem vechile cufere rămase de la bunici, să sufl ăm praful de pe blazon şi să-l purtăm, cu mândrie, pe o carte.

Castigatori:

  • Tiberiu Novac

  • Cristi Fonta 

  • Catalin

  • Den St