Miting aviatic internaţional la Belgrad

Armata Serbiei celebrează duminică, 2 septembrie, 100 de ani  de la înfiinţarea aviaţiei militare. S-a scurs un secol  de la formarea  primului Comandament al aviaţiei sârbeşti. Serbia la vremea aceea a fost cea de a 15 ţară din lume cu aviaţie militară şi se afla în pragul războaielor balcanice succedate de primul război mondial.

Mitingul de duminică va întruni prezenţa a circa 200 de piloţi şi membri ai delegaţiilor din 16 ţări cu care Serbia are relaţii avansate de colaborare pe plan militar. Reprezentanţii ai 11 ţări vor zbura cu avioanle şi helicopterile de luptă demonstrând anumite misiuni de sprijin a forţelor terestre. Marea Britanije, Suedia,  Ucraina, Bosnia şi Herţegovina  şi Muntenegru şi-au anunţat prezenţa doar la nivel de delegaţii.

Piloţii italieni vor demonstra duminică pe aeroprotul militar Batainiţa  da lângă Belgrad avantajele avioanelor   “Eurofigter” şi „Spartan“. Tot cu aparate de zbor „Spartan“ se vor prezenta şi piloţii bulgari. Reprezentanţii Danemarcei, care au mai fost la Belgrad şi în 2009 anul , vor zbura cu avioane de vânătoare  F-16. Francezii participă cu avioane cu reacţiei de tip “Alpha Jet” . Turcia se prezintă cu aparate “Transall C 160,  iar austrieci cu avioane cu reacţie “Saab” şi helicoptere pentru transport  „Black Havk“. România şi-a anunţat participarea cu avionul de şcoală „IAR“  care aminteşte de colaborarea fructuasă dintre Industria aeronautică română şi aviaţia iugoslaviei titoiste.Slovenia participă tot cu un avion de şcoală şi cu helicoptere.

Statele Unite ale Americii vor fi reprezentate de aviaţia Gărzii Naţionale Ohaia cu aparate F-16 şi helicoptere mari de transport . Colaborarea Serbiei cu Garda Naţională Ohaia s-a intensificat după doborârea  Steltului F-16  de antiaeriana iugoslavă în timpul bombardamentelor NATO din anul 1999. Rămăşiţele acestui  avion care a aparţinut Garzi din Ohaia vor fi expuse la expoziţia, oragnizată cu acest prilej  tot la Batainiţa.

După mult timp la mitingul aviatic din Belgrad îşi face prezenţa şi Rusia cu grupul de piloţi “Striji”. Ei vor pilota cinci avioane  MIG-29 şi un helicopter pentru transport .  În total acrobaţii aieriene deasupra Belgradului vor demonstra 27 de avioane străine şi 47 de avioane din dotaţia ţării gazde. Armata Serbiei se află în faza de revitalizare a avioanelor  MIG şi  “Orao”  şi promovează propriul avion  de şcoală “Lasta” (rândunica).

Ambasada Danemarcei la Belgrad a profitat de această manifestaţie pentru a semna acordul de colaborare pe plan militar cu Serbia .Danemarca a făcut până în prezent mai multe donaţi armatei sârbeşti a căror valoare depăşeşte un milion de euro. Expoziţia care însoţeşte mitingul aviatic de duminică de la Batainiţa este sprijinită  de firme care reprezintă institutele de cercetare şi  industria aeronautică din mai multe state participante. La mitingul aviatic de duminică se aşteaptă să participe peste 100.000 de cetăţeni din care cauză armata a angajat 300 de soldaţi pentru a asigura ordinea.

 
Petar Tomic, corespondentul RFI în regiune