Scepticism privind «propunerile» iraniene

clip-image001-20090911181332.jpg

Ministrul iranian al Afacerilor externe înmânează propunerile Iranului celor 6 ambasadori, Teheran, 9 septembrie (Foto : Raheb Homavandi/Reuters)

Teheranul a trimis săptămâna aceasta «propuneri» pentru a scăpa de braţul de fier impus de comunitatea internaţională în ceea ce priveşte programul său nuclear şi asta, cu puţin înainte de data fixată de către administraţia americană pentru începerea unui dialog. Cele saşe ţări care răspund de această problemă (Statele Unite, Rusia, China, Franţa, Marea Britanie şi Germania) studiază în prezent aceste propuneri. Documentele au apărut pe un site american, iar autenticitatea lui a fost confirmată de surse diplomatice occidentale.

Ministrul iranian al Afacerilor externe înmânează propunerile Iranului celor 6 ambasadori, Teheran, 9 septembrie (Foto : Raheb Homavandi/Reuters)

Documentul, care are 5 pagini, se numeşte «Cooperare pentru Pace, Justiţie şi Progres». O lungă introducere invocă în primul rând « noua eră pe care întreaga lume este pe cale să o cunoască, după o perioadă dominată de puterile militare ».

« Naţiunea iraniană este pregatită pentru dialog şi negocieri în vederea realizării păcii, a stabilităţii şi prosperităţii », afirmă autorii textului, care declină apoi trei tipuri de poziţii: cele care privesc probleme politice şi de securitate, problemele internaţionale şi problemele economice.

În cele trei capitole, Iranul propune să «protejeze demnitatea umană, respectul pentru cultura şi drepturile omului », dar şi «reformarea Consiliului de Securitate al ONU », fără să precizeze cum se pot realiza aceste propuneri. Documentul preconizează de asemenea o dezarmare completă a arsenalelor nucleare în viitor.

Plecând de la aceste propuneri putem ajunge la ce nu se regăseşte în acest text: nicio menţiune specifică în ceea ce priveşte programul iranian nuclear şi niciun cuvânt privind îngheţarea proceselor de îmbogăţire a uraniului, cerut a de rezoluţiile ONU.