Cuvinte cu valoare istorică pronunţate de François Hollande în Algeria

hollande.jpg

Cuvinte cu valoare istorică pronunţate de François Hollande în Algeria

Aflat într-o vizită de stat în Algeria, preşedintele François Hollande a recunoscut suferinţele provocate timp de 132 de ani de colonialism francez. Această vizită este destinată să relanseze relaţiile franco-algeriene pe o nouă bază, dar şi să pregătească dispozitivul logistic pentru un nou conflict care se anunţă pe teritoriul african.

Preşedintele Franţei s-a adresat astăzi în faţa celor două camere reunite ale Parlamentului algerian într-un context de mare solemnitate iar cuvintele sale au o puternică rezonanţă istorică. Prin vocea preşedintelui său, Franţa recunoaşte de fapt că a comis brutalităţi şi injustiţii în fosta colonie, inclusiv în perioada războiului de independenţă încheiat acum jumătate de secol.

Nu este lipsit de valoare simbolică nici faptul că printre cei care l-au ascultat pe François Hollande astăzi la Alger se numără cîţiva deputaţi vîrstnici care au luptat împotriva ocupaţiei franceze în timpul războiului de independenţă, între 1964 şi 1962. Cuvintele lui François Hollande au avut în mod evident un ecou emoţional puternic şi au fost aprobate de participanţi, care l-au aplaudat în cîteva rînduri pe şeful statului franceze.

“Timp de 132 de ani Algeria a fost supusă unui sistem profund nedrept şi brutal. Acest sistem are un nume: este colonialismul. Si recunosc aici suferinţele pe care colonialismul le-a provocat poporului algerian.”

Sunt cuvintele lui François Hollande spuse deci în numele statului francez, iar aplauzele care au urmat după frazele sale demonstrează că algerienii doreau să audă această asumare clară a responsabilităţii. De notat totuşi că François Hollande nu a mers atît de departe încît să ceară scuze, sau să ceară iertare în numele statului francez, aşa cum a făcut de exemplu Germania care şi-a asumat, după 1945, oroarea exterminării evreilor în anii celui de-al doilea război mondial. Părerea preşedintelui Hollande este că nici francezii şi nici algerienii nu trebuie să se lase aspiraţi în turbionul resentimentelor istorice, şi că trebuie să colaboreze pentru a consolida viitorul.

Din păcate, însă, viitorul implică şi o nouă pagină de violenţă, s-ar părea inevitabilă, într-o regiune a africii unde terorismul şi-a găsit o bază solidă, şi anume în nordul statului Mali. Franţa a propus astăzi în Consiliul de Securitate ONU un proiect de rezoluţie de natură să permită trimiterea unei forţe internaţionale în regiune. De notat că Algeria, care are o frontieră comună de 1400 de kilometri cu statul Mali, este considerat un partener tactic de primă importanţă pentru această operaţiune. Intervenţia armată este solicitată şi de Uniunea Africană, precum şi de Comunitatea economică a statelor din vestul Africii, neliniştite la rîndul lor că regiunea secesionistă din nordul satului Mali ar putea deveni o sursă de instabilitate în toată zona sub-sahariană.

Pentru a reveni la Algeria, ar mai merita să spunem, cum o face astăzi şi ziarul Libération, că aniversarea a 50 de ani de independenţă nu este şi o ocazie pentru a lăuda excesiv realizările acestei ţări în materie de democraţie, libertate a presei şi legalitate. Intelectualii şi democraţii algerieni consideră că ţara lor este “blocată” din cauza corupţiei. De imensele resurse de petrol ale Algeriei profită o anumită pătură de militari şi politicieni care sunt complici în sfera puterii, precum şi o birocraţie osificată. Nu întîmplător primul lucru pe care îl cer algerienii francezilor este să le faciliteze acordarea de vize pentru a putea călători cu mai mare uşurinţă în Franţa unde comunitatea algeriană este foarte numeroase, probabil în jur de 2 milioane de persoane.