România, codaşă în Europa la resursele de apă

România este una dintre ţările cu cele mai scăzute resurse de apă din Europa, iar resursa utilizabilă este de aproximativ 40 de miliarde de metri cubi. Iată ce afirmă, de Ziua Mondială a Apei, Administraţia Naţională "Apele Române", care mai apreciază că resursele de apă ale României sunt relativ sărace şi neuniform distribuite în timp şi spaţiu.

ANAR precizează că România depinde în foarte mare parte de resursele de apă venind din diferite ţări din amonte, însă acestea nu sunt în totalitate utilizabile. ANAR spune că resursele de apă ale României însumează teoretic 134,6 miliarde metri cubi (fiind constituite din apele de suprafaţă - râuri, lacuri, fluviul Dunărea - şi ape subterane), din care resursa utilizabilă, potrivit gradului de amenajare a bazinelor hidrografice, este aproximativ 40 miliarde metri cubi.

ANAR are în vedere noi propuneri de amenajare a bazinelor hidrografice inclusiv prin realizarea de noi lacuri de acumulare - rezervoare de apă - cu scopul de a mări cantitatea de resursa de apă care poate fi utilizată, inclusiv capacităţile de stocare a volumelor de apă la viituri. Schemele directoare de amenajare şi planurile de management ale bazinelor hidrografice includ lucrările necesare pe termen scurt, mediu şi lung, la care statul român va trebui să găsească resursele financiare necesare pentru realizarea acestora.

Cu prilejul Zilei Mondiale a Apei, ANAR organizează, la nivelul tuturor bazinelor hidrografice, acţiuni educative cu copii în şcoli, vizite la laboratoarele de calitate a apei, lecţii deschise, şedinţe ale comitetelor de bazine.

Copiii sunt familiarizaţi cu problematica apei, prin intermediul specialiştilor, reuşind să afle despre modul în care este analizată apa, dar şi sfaturi legate de consumul raţional al apei.