Eurobarometru: schimbãrile climatice

poluare.jpg

Eurobarometru: schimbãrile climatice

Schimbãrile climatice sunt perceputa ca fiind o problemã foarte gravã de mai mult de doi europeni din trei. Un sondaj Eurobarometru aratã cã aproape 80 % dintre persoane consideră că acţiunea în direcţia combaterii acestora poate impulsiona economia şi crearea de locuri de muncă.

Publicul european este mai preocupat de schimbările climatice decât era în urmã cu 2 ani şi schimbările climatice rămân un motiv de îngrijorare mai serios decât situaţia economică. Iatã ce aratã Eurobarometrul realizat în iunie anul acesta.

Potrivit datelor în cele 27 de state membre există o aşteptare larg răspândită că Uniunea Europeană va deveni până la mijlocul acestui secol o societate care respectă mediul şi are emisii reduse de carbon.

“Veştile sunt încurajatoare şi aratã cã cetăţenii Europei îşi dau seama că provocările de ordin economic nu sunt singurele provocări cu care ne confruntăm” a concluzionat Connie Hedegaard, comisarul european pentru politici climatice.

Dintre persoanele care au participat la sondaj, 68 % consideră schimbările climatice o problemă foarte gravă, cu 4 procente mai mult decât în 2009.  În total, 89 % percep schimbările climatice ca o problemă gravă iar pe o scară de la 1la 10, gravitatea schimbărilor climatice a fost plasată la 7,4, faţă de 7,1 în 2009.

Eurobarometrul mai aratã cã schimbările climatice sunt percepute ca fiind pe locul doi în topul celor mai grave probleme cu care se confruntă lumea, după sărăcie, foamete şi lipsa apei potabile – acestea fiind luate împreună ca o singura problemă.

La nivel de soluţii 68 % dintre europeni sprijină propunerea ca impozitarea să fie bazată în mai mare măsură pe consumul energetic, în fiecare stat membru înregistrându-se o majoritate în favoarea acestei schimbări;

În plus, publicul se aşteaptă ca Europa să devină până în 2050 o societate care respectă mediul, viziune pe care Comisia a prezentat-o la începutul acestui an în Foaia sa de parcurs către o economie competitivă cu emisii reduse de carbon .
Aproape nouă din zece persoane sperã ca peste 40 de ani Europa să folosească mai multă energie din surse regenerabile. 87 % se aşteaptă ca Europa să utilizeze cu mai multă eficienţă energia, iar 73 % ca automobilele să aibă sisteme de propulsie mai eficiente decât în prezent.

Cine ar trebui sã gestioneze problema schimbărilor climatice ? Guvernele naţionale, Uniunea Europeanã şi mediul de afaceri, sunt de pãrere respondenţii. Doar 21 % consideră că au o responsabilitate personală în acest sens, dar 23 % au sugerat spontan ca toţi actorii, inclusiv ei înşişi, trebuie să aibă o responsabilitate colectivă comună.

Eurobarometru: schimbãrile climatice