CE a adoptat comunicarea privind energiile regenerabile

Documentul prezintă o actualizare a situaţiei privind modul în care este promovată utilizarea energiei regenerabile în Uniunea Europeană. 

Cele 27 de ţări membre ale Uniunii Europene îşi vor depăşi obiectivele de producere de energie electrică din surse regenerabile până în 2020 şi chiar le vor depăşi”, arată documentul adoptat de Comisia Europeană.

De altfel, recent, un raport al European Wind Energy Association arată că, potrivit planurilor de acţiune, „Uniunea Europeană va produce 20,7 % energie regenerabilă, până în 2020”.

Se estimează că energia eoliană va genera 14 % din cererea totală de electricitate europeană în 2020, faţă de numai 4,2 % în 2009.

Pentru atingerea acestui obiectiv este însă nevoie de continuarea cooperării între statele membre şi o mai bună integrare a energiei regenerabile în piaţa unică europeană. Estimările indică faptul că astfel de măsuri ar putea conduce la economii de 10 miliarde de euro, în fiecare an”, spune comisarul european pentru energie, Günther Oettinger. Documentul specifică faptul că energiile regenerabile cum sunt cea eoliană, solară, hidro-electrică, geotermală, biomasă şi energia valurilor, reprezintă alternative esenţiale la combustibilii fosili.

În plus, creşterea utilizării energiilor regenerabile stimulează ocuparea forţei de muncă în Europa, crearea de noi tehnologii şi îmbunătăţirea balanţei comerciale.

Studiul realizat de European Wind Energy Association estimează că primele trei ţări situate în fruntea listei în 2020 vor fi: Suedia, Letonia şi Finlanda. Franţa prevede la rândul ei o cotă de 23 % din energiile regenerabile, ca sursă de producere a energiei electrice. 

 
Magazin European cu Andreea Pietroşel