MAE respinge acuzaţiile privind romii

Ministerul de Externe susţine într-un comunicat cã problematica integrării sociale a unor cetăţeni ai Uniunii Europene nu intră sub incidenţa acquis-ului Schengen. Ministerul Român de Externe mai specificã faptul cã susţine cu fermitate egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi aplicarea strictă a principiului nediscriminării, inclusiv în ceea ce priveşte libertatea de circulaţie.

România poate să gestioneze eficient fluxurile migratorii la frontiera externă a Spaţiului Schengen. Este reactia Ministerului de Externe după ce secretarul de stat francez Pierre Lellouche a declarat, într-un interviu acordat RFI, că Franţa are rezerve în privinţa aderării României la Spaţiul Schengen. Secretarul de stat francez susţine că problematica romilor ar trebui să reprezinte o condiţie pentru aderarea la Schengen.

De partea sa Ministerul de Externe subliniazã faptul că problematica integrării sociale a unor cetăţeni ai Uniunii Europene nu are nicio legătură şi nu intră sub incidenţa acquis-ului Schengen.

"România este în măsură să gestioneze eficient fluxurile migratorii la frontiera externă a Spaţiului Schengen, la standardele la care această problematică este gestionată în prezent de actualele state membre Schengen. Acest aspect nu are însă nicio legătură cu deplasarea unor cetăţeni europeni pe teritoriul Uniunii Europene", explică Ministerul de Externe.

MAE reiterează faptul că România susţine cu fermitate egalitatea cetăţenilor în faţa legii, respectarea drepturilor omului şi aplicarea strictă a principiului nediscriminării, conform legislaţiei comunitare relevante, inclusiv în ceea ce priveşte libertatea de circulaţie.