Cum înregistrez un copil în România

nou-nascut.png

Cum înregistrez un copil în România

Înregistrarea copilului la Biroul de înregistrare a naşterilor din Oficiul de Stare Civilă din cadrul primăriei locale, se face în termenul legal de 14 zile de la naşterea copilului. Depunerea actelor şi înregistrarea copilului se face la primăria din localitatea unde a avut loc naşterea.

 

Actele necesare înregistrării naşterii:

•   certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certa, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;

•   certificatul de naştere şi actul de indentitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mama;

•   certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă sunt căsătoriţi.

•   în cazul în care mama copilului nu este căsătorită, iar tatăl acestuia doreşte să-l recunoască, declaraţia de recunoaştere a paternităţii va fi dată în faţa ofiţerului de stare civilă de către tată, care va prezenta actul de identitate, fiind necesar de asemenea şi acordul scris al mamei.

•   înregistrarea naşterii se face în termen de 15 zile de la data naşterii pentru copilul născut viu.

•   pentru copilul născut mort, termenul este de 3 zile de la naştere.

•   înregistrarea naşterii pentru copilul născut viu, dar care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile, se va face în termen de 24 ore de la data decesului.

•   în cazul în care părinţii au nume de familie diferit, sau există neconcordanta între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, înregistrarea naşterii se face pe baza declaraţiei scrise semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă, din care să rezulte numele de familie şi numele copilului.

•   dacă declararea naşterii a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, actul de naştere se întocmeşte în baza hotărârii judecătoreşti, definitive şi irevocabile, privind încuviinţarea înregistrării tardive, care trebuie să conţină toate datele necesare înregistrării.

•   după înregistrarea naşterii, certificatul de naştere se eliberează unuia dintre părinţi.

•   nedeclararea naşterii în termenul prevăzut de lege, se va sancţiona în conformitate cu dispoziţiile art. 62 din legea 119/1996, cu amendă.

•   întocmirea actului de naştere pentru copilul găsit sau abandonat de mama în unităţi sanitare se face, în termen de 30 zile, pe baza următoarelor documente:

 

În cazul copilului găsit:

 

•   declaraţia scrisă a persoanei care l-a găsit ori referatul reprezentantului autorităţii tutelare din cadrul primăriei în raza căreia a fost găsit copilul;

•   procesul verbal întocmit de poliţie, medic şi reprezentantul autorităţii tutelare din cadrul primăriei. Procesul verbal se va înregistra la primărie şi va cuprinde: anul, lună şi ziua când a fost găsit copilul; sexul copilului; locul şi împrejurările în care a fost găsit copilul; numele de familie, prenumele şi domiciliul persoanei care l-a găsit şi al martorilor (atunci când sunt); denumirea şi adresa instituţiei sau numele persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul; vârsta copilului găsit, stabilită de medic prin indicarea obligatorie a anului, lunii şi zilei de naştere, chiar dacă acestea sunt aproximative; rezultatul primelor cercetări efectuate de poliţie pentru identificarea părinţilor.

 

În cazul copilului abandonat în spital:

•   referatul reprezentantului autorităţii tutelare din cadrul primăriei în raza căreia a fost abandonat copilul;

•   certificatul medical constatator al naşterii; procesul verbal încheiat de poliţie, conducătorul unităţii sanitare şi reprezentantul autorităţii tutelare din cadrul primăriei, care va avea acelaşi cuprins ca şi cel încheiat în cazul copilului găsit.

 

Av. Coltuc Marius

Fondator Casa de Avocatură Coltuc

www.coltuc.ro