Google News e folosit pentru titlurile din presă

Google News este folosit doar pentru a citi titlurile din presă. Pe de altă parte, 57% dintre cei interesaţi de ştiri accesează Internetul.

Google News este folosit doar pentru a citi titlurile din presă. Pe de altă parte, 57% dintre cei interesaţi de ştiri accesează Internetul.

 
Google News e folosit pentru titlurile din presă